હાર્મી તને શું થયું? / VIDEO: ગુજરાતની આ 14 વર્ષની દીકરીને અજીબ બીમારી, મોટા મોટા ડૉક્ટરો નથી શોધી શક્યા કે તકલીફ ક્યાં

 Harmi Prajapati of Velan village of Gir Somnath is troubled by a strange disease, there is no cure

SSPE અથવા GBS નામની બીમારી હોય શકે છે, પણ આ બંને માંથી કઈ તે કઈ રીતે જાણવું તે સૌથી મોટો પડકાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ