માંગણી / AIIMSનું સર્વર 6 દિવસથી હેક કરનાર હેકર્સે માંગ્યા આટલા કરોડ અને તે પણ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં

Hackers who hacked AIIMS server for 6 days demanded so many crores and that too in cryptocurrency

ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડીકલ સાયન્સનું સર્વર છઠ્ઠા દિવસે પણ ડાઉન છે. હેકર્સે 200 કરોડ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સીની માંગણી કરી છે.

Loading...