તમારા કામનું / હવે મહિને વધીને આવશે ગુજરાતીઓનું લાઇટ બિલ, જાણો કેટલું?

 guvnl hikes light bill in gujarat

હવે લાઈટ બિલમાં વધારો થવા જઈ રહ્યો છે. ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડની જાણકારી અનુસાર દરેક યુનિટ પર લાગતા ફયુલ સરચાર્જમાં 42 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ