ગ્રેડ પે આંદોલન / 23 માંગોને લઈ 1 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિધાનસભા બહાર ધરણા પર બેઠો, પોલીસ આવીને ઉઠાવી ગઈ

Gujarat police grade pay case: A police constable sitting on a picket was detained

અનુશાસિત ફોર્સ હોવાના કારણે અને યુનિયન બનાવવાની મંજૂરી ન હોવાને કારણે ખુલ્લે આમ પોલીસકર્મીઑ વિરોધ પણ કરી શકતા નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ