રાહત / BIG NEWS: ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત, 9 જિલ્લાના 5 લાખ ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ 6800 રૂ. અપાશે સહાય

 Gujarat Government Spokesperson Jitu vaghani announced Farmer Assistance Package 2

અતિવૃષ્ટિના નુકસાન બાદ બાકી રહેલા જિલ્લાઑ માટે ગુજરાત સરકારે ખેડૂત રાહત પેકેજ 2 જાહેર કર્યું, 531 કરોડની સહાય ચૂકવાશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ