ગાંધીનગર / રાજ્યમાં થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપવા પર ગુજરાત સરકારે લગાવ્યો પ્રતિબંધ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ