ચિંતાજનક / ગુજરાતના ખેડૂતો દેવા નીચે દબાયેલા, બે વર્ષમાં કૃષિ ક્રેડીટમાં 32 ટકાનો વધારો, કુલ આંકડો ચોંકાવનારો

Gujarat farmers under debt 32 percent increase in agricultural credit in two years

રાજ્યમાં ખેડૂતો પરના દેવામાં વધારો નોંધાયો છે જેંને પગલે છેલ્લા બે વર્ષમાં કૃષિ ક્રેડિટમાં 32 ટકાનો વધારો થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ