જાહેરાત / બજેટમાં ગુજરાતના ખેડૂતો માટે નવી યોજનાઓની કરાઈ જાહેરાત, જાણો માહિતી

Gujarat budget 2022 big announcement for farmers of gujarat today

નાણા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા રાજયના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજપત્રની ગૃહમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં રાજ્યના ખેડૂતોને લઈને મહત્વના એલાન કર્યા હતા. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ