પરીક્ષા / ધો.12 સાયન્સના વિદ્યાર્થી માટેનો પરીક્ષા કાર્યક્રમ જાહેર, જાણો કઈ તારીખે પહેલું પેપર

gujarat board announced standard 10 and 12 examination date

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા  ધોરણ 10 રીપીટર અને ધોરણ 12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ