નોટિફિકેશન / ધોરણ 12ને લઈને મોટા સમાચાર: સામાન્ય પ્રવાહની પુરક પરીક્ષા માટે નોટિફિકેશન, જાણો સંપૂર્ણ વિગતો

GSEB notification for std 12th student who want exam

ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહની પુરક પરીક્ષા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યુ છે. 2 વિષયની પુરક પરીક્ષા લેવામાં આવશે. 25મી ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ