દાવો / Exclusive રિપોર્ટઃ ઝેરી કેમિકલ નહીં આલવી નામની લીલના કારણે પાણીનો રંગ બદલાયોઃ GPCBનો દાવો

GPCB sued for polluted water in Raska Ginger Canal

શેઢી કેનાલમાં પાણીમાં પ્રદૂષણનો મામલે વીટીવી ન્યૂઝ પર EXCLUSIVE રિપોર્ટ, પાણી પ્રદૂષિત ન હોવાનો જીપીસીબીનો દાવો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ