એપ્લિકેશન / સરકારની 'સંદેસ' એપના આ 5 એવા ફિચર્સ, જે Whatsapp પણ નથી આપતું

governments sandes app is giving this 5 features which WhatsApp didn't gave

દેશની પોતાની મેસેજિંગ એપ sandes લોન્ચ થઈ ચૂકી છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે વોટ્સએપ સામેજ ભારત સરકારે પોતાની મેસેજિંગ એપ લોન્ચ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ