ગાંધીનગર / સરકારમાં હવે જીઓની એન્ટ્રી, હજારો મોબાઇલ ફોન પર હવે રિલાયન્સ જીઓનું રાજ, તાત્કાલિક અસરથી ફેરફાર, કરાયો પરિપત્ર જાહેર

Government employees will now use Jio numbers

સામાન્ય વહીવટ વિભાગે એક મહત્વનો પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે જે અનુસાર હવે સરકારી કર્મીચારીઓ વડોફોન-આઈડિયા કંપનીના મોબાઈલ નંબરના બદલે તેમને જીઓ નંબર જ વાપરવો પડશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ