યોજના / વન નેશન વન ગોલ્ડ: આખા દેશમાં એક જ ભાવે વેચાશે ગોલ્ડ, ગાંધીનગરમાં બન્યું બુલિયન એક્સચેન્જ

  Gold will be sold at the same price in the whole country, bullion exchange has taken place in Gandhinagar

બુલિયન એક્સચેન્જ શરૂ થવાથી વન નેશન વન ગોલ્ડ રેટ સ્કીમ શરૂ કરવાનો માર્ગ સરળ બની ગયો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ