તમારા કામનું / સોના- ચાંદીમાં આજે સામાન્ય વધારો, છતાં સોનાનો ભાવ 48 હજારથી નીચે છે, ત્યારે ફટાફટ ચેક કરો આજના ભાવ

gold silver price today in india 24 november check 10 gram gold rate in your cities

નબળા વૈશ્વિક સંકેતોની વચ્ચે સોનાની કિંમતોમાં ઘટાડો યથાવત છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ