તમારા કામનું / સોના- ચાંદીના ભાવમાં આજે વધારો, ખરીદતા પહેલા એક વાર આ વાંચી લો, નહીંતર...

gold price today increases for 24 carat and 22 carat on january 20 check rate

સોનાના ભાવમાં 0.01 ટકાની સામાન્ય તેજી આવી છે. ત્યારે ચાંદીના ભાવ 0.14 ટકા વધી ગયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ