ગીરમાં ભારે વરસાદ થતા સરસ્વતી નદીમાં ઘોડાપુર, યુવાનોએ નદીમાં કૂદીને માણી મજા | Ghodapur in Saraswati river with heavy rainfall in Gir

વરસાદ / ગીરમાં ભારે વરસાદ થતા સરસ્વતી નદીમાં ઘોડાપુર, યુવાનોએ નદીમાં કૂદીને માણી મજા

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ