તમારા કામનું / તમારા ATM કાર્ડ પર મળે છે ફ્રી લાઈફ ઈન્શ્યોરન્સ, આટલા રૂપિયા સુધી કરી શકો છો ક્લેમ

Free life insurance is available on your ATM card, you can claim up to Rs

ડેબિટ કાર્ડ માત્ર એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડવાની કે શોપિંગની સુવિધા જ નથી આપતું પણ તેના પર ફ્રી ઈન્સ્યોરન્સ પણ મળી રહે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ