સાવધાન ! / ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરતાં હોવ તો ધ્યાન રાખજો! QR કોડથી છેતરીને ૨૫ લાખ પડાવી ગયા

fraud happens during digital payment by QR code

ઓનલાઇન પેમેન્ટ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત માનવુ ભૂલ ભરેલુ. ડિઝિટલ પેમેન્ટમાં પણ લાખોની છેતરપિંડી આચરી હોવાનું આવ્યુ સામે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ