બેવડી ઋતુ / ભરઉનાળે ગુજરાતનાં આ જિલ્લામાં ધુમ્મસ અને ઝાકળથી ખેડૂતો પરેશાન, બે દિવસથી વાતાવરણમાં પલટો

Farmers in this district of Gujarat are disturbed by fog and mist this summer.

અમરેલીમાં છેલ્લા બે દિવસોથી જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. જેમાં વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસ જોવા મળે છે તો વળી બપોરે આકરો તાપ પણ પડી રહ્યો છે  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ