ઠેર ઠેર પ્રદર્શન / ખેડૂતની વાત: ગુજરાતમાં જગતનો તાત વિરોધના રસ્તે, વિવિધ માગોને લઈ સરકાર સામે ચડાવી બાંયો

 Farmers are protesting against land acquisition in Surat, land survey in Jamnagar and water shortage in Banaskantha

સુરતમાં જમીન સંપાદન, જામનગરમાં જમીન માપણી અને બનાસકાંઠામાં પાણીની પારાયણ લઈ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે વિરોધ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ