ઉડ્ડયન / હવાઈ મુસાફરી કરનારને રાહત આપશે સરકારની આ નવી સુવિધા, એરપોર્ટ પર થઈ ગઈ શરુ

Facial Recognition For Entry To Indian Airports Begins Today

કેન્દ્ર સરકારે દેશના સાત એરપોર્ટ પર ફેસિયલ રેકગ્નિશનની સુવિધા શરુ કરી છે જેને કારણે હવાઈ પ્રવાસીઓ એકદમ આસાનીથી એરપોર્ટમાં પ્રવેશી શકશે.

Loading...