ઘટના / મંગળ પરથી આવ્યું અસાધારણ બાળક, માનવજાતિને બચાવવા લીધો પુર્નજન્મ, જુઓ કેવા કર્યાં ચોંકાવનારા ખુલાસા

Extraordinary Child Claims He Is From Mars But Reborn On Earth To Save Humans From Nuclear War

રશિયાના વોલ્ગોગ્રાડન શહેરના રહેવાશી બોરિસ્કા કિપ્રિયાનોવિચ નામના એક બાળકે અસાધારણ ખુલાસા કરીને દુનિયાને ચોંકાવી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ