કાર્યવાહી ક્યારે? / જે કંઈ પણ ખર્ચા પાણી છે તે હું આપી દઈશ, ધોરાજીમાં રોડમાં ભ્રષ્ટાચાર કરી પતાવટનો ખેલ, VTVના સ્ટિંગ ઓપરેશનમાં મોટા ખુલાસા

Evidence of corruption in the road of Zanzmer village of Dhoraji

ધોરાજીના ઝાંઝમેર ગામના રોડમાં ભ્રષ્ટાચારના પુરાવા સમગ્ર મામલો દબાવવાની કોન્ટ્રાકટરની કોશિશ નિષ્ફળ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ