કામની વાત / બેન્કમાં રહેલો એક-એક રુપિયો થઈ જશે ગાયબ, જો ન રાખ્યું આ વાતનું ધ્યાન ! નવો વાયરસ કરી રહ્યો આ કામ

Every single rupee in the bank will disappear, if you don't pay attention to this! A new virus is doing this job.

થ્રેટફેબ્રિકના સુરક્ષા સંશોધકોએ લોકોના બેન્ક ખાતા ખાલી કરી નાખતો એક ખતરનાક માલવેર શોધ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ