ઓટો / ગજબ : આ છે ઈન્ડિયાની સૌથી ઝડપી સુપરકાર, 2.5 સેકન્ડમાં 100 કિ.મીની સ્પીડ

ekonk the fastest car made in india

આ સુપરકાર 0-100km/hની સ્પીડ ફક્ત 2.5 સેકેન્ડમાં પકડી લે છે. આ કાર ઈન્ડિયામાં બનેલી ફાસ્ટેસ્ટ સુપરકાર છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ