આગાહીઓ / આટલા વર્ષમાં પૃથ્વીનો થઈ જશે સર્વનાશ! બાબા વેંગાએ કરી હતી ભવિષ્યવાણી, 2022માં બે સાચી પડી

Earth will be destroyed in this year! Baba Venga made two predictions in 2022 that came true

બલ્ગેરિયામાં જન્મેલા બાબા વાંગાએ મૃત્યુ પહેલા ઘણી ડરામણી ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે દુનિયા ક્યારે ખતમ થશે.

Loading...