હેલ્થ ટિપ્સ / પેશાબ દરમ્યાન જોવા મળે છે આ લક્ષણો તો સાચવજો, નહીં તો મૂકાઇ શકો છો મોટી મુશ્કેલીમાં

dysuria painful or burning urination know causes symptoms and treament health news

પેશાબ કરતી વખતે ભારે દુ:ખાવો કે બળતરા થતી હોય તો તે સમસ્યાને 'ડિસુરિયા' કહેવાય છે. જેને બિલકુલ પણ હળવાશમાં ના લેતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ