ઉત્તરપ્રદેશ / એક સંતાન પર ગ્રીન કાર્ડ અને બે પર ગોલ્ડન કાર્ડ, જાણો યુપીમાં વસ્તી નિયંત્રણ કાયદો કેવો રહેશે

Draft bill of population control law prepared in UP

ઉત્તરપ્રદેશમાં વસ્તી નિયંત્રણ કાયદાનું ડ્રાફ્ટ બીલ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે. જેમા એક સંતાન રાખનાર દંપત્તિને ગ્રીન કાર્ડ અને બે સંતાન પર ગોલ્ડન કાર્ડ આપવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ