વડોદરા / 'હું અને મારો ભાઈ માં વગરના થઈ ગયા' કહેતા રડી પડી દીકરી.. વડોદરામાં રખડતા ઢોરે વધુ એક ભોગ લીધો

Daughter cried saying 'I and my brother became motherless' .. Stray cattle in Vadodara took another victim

વડોદરામાં રખડતા પશુએ વધુ એકનો ભોગ લીધો હતો. વૃદ્ધા પોતાના ઘરે જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે ગાયે અડફેટે લીધા બાદ વૃદ્ધાના મોત બાદ ઢોર પાર્ટીની ટીમે 15 થી વધુ ઢોર પકડ્યા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ