અંતરિક્ષ મિશન / ISROનું 2021નું પ્રથમ મિશન PSLV-C51/Amazonia-1નું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચિંગ

Countdown begins isro mission 2021 brazil amazonia 1

ભારતની અંતરિક્ષ સંસ્થા ફરી એક વખત ઈતિહાસ રચવા જઈ રહી છે. કોરોના મહામારી બાદ વર્ષ 2021નો પહેલા અંતરિક્ષ કાર્યક્રમનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ ચૂક્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ