બગડતી સ્થિતિ / ગુજરાતમાં આજે એટલા કોરોનાના કેસ અને મોત નોંધાયા કે, કહેશો હે પ્રભુ હવે તમે જ બચાવો

Corona New Cases Update with Number Of death in last 24 Hours

ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા કેસનો આંકડો રોજબરોજ વધી રહ્યો છે, 6690 કોરોનાના નવા કેસની સાથે છેલ્લા 24 કલાકમાં 67 મોત પણ નોંધાયા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ