ડોક્ટરોનું એલર્ટ / કોરોનાનું અમૃત હવે બન્યું ઝેર, સેનિટાઈઝરનો થઈ રહ્યો છે ખતરનાક ઉપયોગ, હૈદરાબાદમાં 80 બનાવ બનતા ફફડાટ

Corona nectar is now poison, sanitizer is being used dangerously, 80 incidents occur in Hyderabad

કોરોના કાળમાં અમૃત ગણાતું સેનિટાઈઝર હવે ઝેર બનતું જાય છે અને લોકો તેનો જીવનનો અંત આણવાના કામમાં લઈ રહ્યાં છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ