સમજાય તેને વંદન / સરકારી શાળામાં 'ધનવાન'નું ભણતર, કોરોનાએ બદલી નાખી ધનિક વાલીઓની માનસિકતા, આ જોઇને બીજા પણ પ્રેરાશે

Corona changes mindset online education Rich people Government school

કોરોનાએ બદલી માનસિકતા ઓનલાઈન શિક્ષણને કહ્યું ના, ગર્ભ શ્રીમંત પ્રશન્ન લે છે સરકારી શાળામાં શિક્ષણ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ