ચર્ચાસ્પદ / કેટલીક સંસ્થાઓ માત્ર ગ્રાન્ટ લેવા જ ખોલવામાં આવે છે, ફરી ગુજરાતના શિક્ષણ પર ભાજપ સાંસદનું સ્ફોટક નિવેદન

controversial statement of BJP MP Mansukh Vasava on Gujarat education

ભાજપ સાસંદ અને આદિવાસી નેતા મનસુખ વસાવાનું વધુ એક ચર્ચાસ્પદ નિવેદન સામે આવ્યું જેમાં ફરી વખત તેમણે ગુજરાતના શિક્ષણની આડકતરી રીતે ઝાટકણી કાઢી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ