તમારા કામનું / બોર્ડની પરીક્ષા પહેલા અને પેપર લખતી વેળાએ આટલું અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખજો, જાણો રસપ્રદ વિગત માત્ર એક ક્લિકમાં

Congress leader Manish Doshi posted on Facebook giving guidance to the students of the board

બોર્ડની પરીક્ષા પહેલા અને પેપર લખતી વેળાએ પરીક્ષાર્થીઓ-વાલીઓ માટે કોંગ્રેસ નેતા મનીષ દોશીએ માર્ગદર્શન આપતી ફેસબુકમાં પોસ્ટ કરી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ