પ્રહાર / કોંગ્રેસ નેતાના રાજીનામાં મુદ્દે ભાજપના મંત્રી મનસુખ માંડવિયાની પ્રતિક્રિયા,કોંગ્રેસ નેતા સ્વૈચ્છિક રીતે ભાજપ માં જોડાઈ રહ્યા છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ