ધમધમાટ / ગુજરાત ચૂંટણીને લઇને કોંગ્રેસે 50 થી 60 બેઠકના ઉમેદવારના નામ ફાઇનલ કર્યા, ગમે ત્યારે જાહેરાત થવાની સંભાવના

Congress finalizes names of candidates for 50 to 60 seats for Gujarat elections

ગુજરાત ચૂંટણીને લઇને નવા વર્ષના પહેલા દિવસે કોંગ્રેસનું મંથન પૂર્ણ થયું છે. જેમાં 50થી 65 બેઠકના ઉમેદવારોના નામ ફાઇનલ થયા છે. ત્યારે હવે ગમે ત્યારે નામોની જાહેરાત થઇ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ