તમારા કામનું / 30 જાન્યુઆરી પહેલા પુરા કરી લો ઈનકમ ટેક્સ સાથે જોડાયેલા આ કામ, નહીં તો ઘરે આવી જશે નોટિસ

Complete this work related to income tax before January 30 otherwise notice will come home

હવે આવકવેરા વિભાગે કરદાતાઓને ITR વેરિફિકેશન માટે 30 જાન્યુઆરી 2023 સુધીનો સમય આપ્યો છે. આ પછી નોટિસ કાયદાકીય કાર્યવાહી અથવા દંડની પ્રક્રિયા શરૂ થશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ