તફાવત..! / નારિયેળની મલાઈ કોણ ખાઈ જાય છે? ખેડૂતોને એક નારિયેળના મળે છે 12થી 15 રૂપિયા, પણ માર્કેટ ભાવ આસમાને

Coconut water is expensive: Farmers get 12 to 15 rupees for a coconut, but the market price is 80 rupees

માર્કેટમાં છે નારિયેળનો ઉંચો ભાવ પણ જગતના તાતને નથી મળતો પુરતો ભાવ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ