દિલ પીગળી જશે / VIDEO : પોલીસની માનવતા, 5 વર્ષના છોકરાને કોન્સ્ટેબલ બનાવ્યો, કરુણ ઘટનાથી SP પીગળ્યાં, વીડિયો વાયરલ

Chhattisgarh Police Appoints a Five-year-old UKG Student

છત્તીસગઢ પોલીસે પાંચ વર્ષના બાળકને કોન્સ્ટેબલ પદ બેસાડીને માનવતાનું એક ભારે કામ કર્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ