તમારા કામનું / પહેલી તારીખથી સેલેરી અને બૅન્કનાં નિયમોમાં આવી રહ્યા છે મોટા બદલાવ, તમારી આવક પર પડશે સીધી અસર

changes from 1st october salary and money lying in the bank will change from the 1st october

1 ઓક્ટોબરથી બેન્ક અને તમારી સેલેરી સાથે જોડાયેલા ઘણી મોટા નિયમોમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે જેની તમારા ખિસ્સા પર સીધી અસર પડશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ