મહામારી / 'વર્ક ફ્રોમ હોમ'ને લઈને કેન્દ્ર સરકારે જારી કર્યાં નવા નિયમ, સોમવારથી કર્મચારીઓ માટે આ કામ ફરજિયાત

Central government issues new rules on 'work from home', employees will have to do this work from Monday

કોરોના કેસમાં ઘટાડો આવતા કેન્દ્ર સરકારે સોમવારથી તમામ કર્મચારીઓ માટે ઓફિસોમાં પૂરી હાજરીની સિસ્ટમને બહાલ કરી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ