અસામાજીક તત્વો / CCTV : રાજકોટમાં સિંગરે નશાની હાલતમાં પેટ્રોલ પંપ પર સળગાવી સિગારેટ, છરી બતાવીને કરી દાદાગીરી

CCTV: In Rajkot, Singer lit a cigarette at a petrol pump while intoxicated

રાજકોટમાં દૂધની ડેરી પાસે આવેલ પેટ્રોલ પંપ પરની ઘટનામાં નશાની હાલતમાં આવરાતત્વોએ સિગારેટ સળગાવી હતી 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ