ફ્લિપકાર્ટ / આજે જ કરી લો ખરીદી, માત્ર 4,999 રૂપિયામાં મળશે આ કંપનીનું LED TV

Buy it today, only Rs 4,999 will be available for this company's LED TV

થોમસન દ્વારા ફ્લિપકાર્ટ સેલમાં 24 ઇંચનું LED TV સૌથી સસ્તી કિંમતે મળશે. આ ટીવીની શરૂઆતી કિંમત 4999 થી 7499 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ હશે. તે ઉપરાંત 65 ઇંચ એન્ડ્રોઇડ ટીવી પર પણ ડિસ્કાઉન્ટ મળશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ