આનંંદો / માત્ર એક રૂપિયાના ખર્ચામાં BSNLએ લૉન્ચ કર્યો વર્ષ માટે સૌથી અફોર્ડેબલ પ્લાન

BSNL launches the most affordable plan for the year at a cost of just one rupee

BSNLએ પોતાના પ્રિપેડ ગ્રાહકો માટે અત્યાર સુધીનો સૌથી સારો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. આ પ્લાન હેઠળ યુઝર્સને એક વર્ષ માટેની વેલેડિટી મળશે. આ પ્લાનની કિંમત 365 રૂપિયા એટલે કે એક વર્ષ માટે 365 દિવસ માટે એક રૂપિયાનો ખર્ચો આવશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ