તમારા કામનું / મોબાઈલ ચોરી થવા પર આ રીતે બ્લોક કરો તમારું Paytm એકાઉન્ટ, ઠગરાઓ નહીં કરી શકે એપનો દુરુપયોગ

Block your Paytm account in case of mobile theft in this way, fraudsters can't misuse the app

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તમારો મોબાઈલ ચોરાઈ જાય કે ખોવાઈ જાય તો કોઈ તમારા Paytm એપનો દુરુપયોગ કરી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ