બિહાર / VIDEO : IAS પર ચડ્યો ખુરશીનો પાવર, અધિકારીઓને ભાંડી ગાળો, લોકોને ય ન મૂક્યા, મોટો વિવાદ

bihars abusive ias k k pathak abused officers

સુનિલ તિવારીએ કહ્યું કે, 'આ મદ્ય નિષેધનાં સચિવ હોવાની સાથે-સાથે વિપાર્ડનાં પણ પ્રભારી છે અને ટ્રેનિંગ દરમિયાન તે બિહારનાં અધિકારીઓને હેરાન કરે છે. જેમાં એક અધિકારીનું મોત પણ થયું છે.'

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ