બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

1:00 વાગ્યા સુધીમાં

29 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: સૌથી વધુ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 33% મતદાન. સૌથી ઓછુ મહિસાગર,વડોદરા, અમદાવાદ જિલ્લામાં 27% મતદાન

ગાંધીનગર / ભારતમાલા પ્રોજેક્ટનો વિરોધ: જમીન સંપાદન સામે ખેડૂતો આમરણાંત ઉપવાસ પર ઉતર્યા, કહે છે જીવ દઇશું જમીન નહીં

Bharatmala Project: Ahmedabad-Tharad Express Highway land acquisition protest by farmers

ગાંધીનગરમાં સત્યાગ્રહ છાવણી પાસે અમદાવાદ-થરાદ એક્સપ્રેસ હાઈ-વેનો ખેડૂત કરી રહ્યા છે વિરોધ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ