રજૂઆત / 'અમને કાયમી કરો' : ચૂંટણી પહેલા હવે જાણો કયા કર્મચારીઓએ રાજ્ય સરકાર સમક્ષ માનદ વેતનની કરી માંગ

Before the election, the midday meal workers demanded a pay rise

મધ્યાહન ભોજન યોજના કર્મચારી મંડળ દ્વારા વેતન સંચાલક, રસોયા અને મદદનીશને માસીક વેતન ચૂકવવા સહિતની માંગને લઈને સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરાઇ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ